பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு (வெள்ளை துகள்கள்)

    WhatsApp Online Chat !